Prijevoz rasutih tereta

Dostava kamenih granulata i prijevoz rasutih i rinfuznih tereta (žitarica) te svih vrsta otpada

Prijevoz rasutih i rinfuznih tereta (žitarica) te svih vrta otpada

Prijevoz na domaćim i tuzemnim relacijama

Sve vrste kamenih granulata i ostalih rasutih tereta

Blizina kamenoloma u Novom Golubovcu

Prijevoz rinfuznih tereta i svih vrsta otpada

Prijevoz rasutih tereta spada u našu najstariju prijevozničku djelatnost. Vršimo kvalitetan i brz prijevoz rasutih tereta kako na domaćim, tako i na međunarodnim relacijama.

Posjedujemo 8  kamiona sa walkingfloor poluprikilicama za prijevoz rinfuznih tereta (žitarice) kao i prijevoz svih vrsta otpada.
Živina d.o.o. posjeduje ALBO dozvolu za prijevoz otpadnog materijala u i iz Italije. Također imamo sve dozvole za prijevoz otpada u Austriju, Njemačku, Nizozemsku,Belgiju i Češku.

Blizina kamenoloma u Novom Golubovcu posebno nam daje prednost i omogućava brzu i pouzdanu dostavu svih vrsta kamenih granulata, te svih ostalih rasutih tereta.

Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam dati sve potrebne informacije i zadovoljiti sve Vaše potrebe za prijevozom rasutih ili rinfuznih tereta te svih vrsta otpada.